The Photographer’s Ephemeris

شما با این برنامه می توانید عکس هایی که در فضای باز گرفته اید ,طراحی کنید.این برنامه با محاسبه ی نور ماه و خورشید شرایط مختلف عکاسی را به شما می آموزد.شما می توانید این برنامه را بر روی دستگاه اندروید خود نصب کنید و شرایط مناسب برای عکاسی را یاد بگیرید.

 

دانلود The Photographer’s Ephemeris 1.5.5 برنامه جدول نجومی عکاسان اندروید
ایده آل برای عکاسی در طبیعت، مسافرت و فضای باز. ویژگی های پیشرفته این برنامه شامل: موقعیت زمانی اتوماتیک و تشخیص ارتفاع است. با این برنامه حتی می توانید تعیین کنید که چه زمانی خورشید یا ماه از پشت تپه های نزدیک و کوه ها قابل مشاهده است.