BELPAESE: Homecoming

این بازی اولین فصل ماجراجویی است.این بازی یکی از بازی های اشاره و کلیک سیلسی است که شما در مکان های مختلف با انجام کار های مختلف به ماجراجویی می پردازید.این بازی بسیار اعتیاد آور و جذاب است.

دانلود BELPAESE: Homecoming 1.0.0 بازی ماجراجویی بازگشت به خانه اندروید + دیتا