Block Hexa Puzzle

در بازی پازل هگزا باید با بلوک ها جاهای خالی را پر کنید!در تمام سنین می توانید از این بازی استفاده کنید!

 

دانلود Block Hexa Puzzle 4.1.7  بازی پازل هگزا اندروید دانلود Block Hexa Puzzle 4.1.7  بازی پازل هگزا اندروید

روش بازی:
بلوک ها را بکشید و در جای خود بگذارید
بلوک ها را طوری کنار هم بگذارید تا تمام جاهای خالی پر شود