Fist of Rage: 2D Battle Platformer

ددی یک جنگنده بازنشسته MMA است که از گذشته خود فرار می کند، او برای جامعه به خصوص کودکان مبتلا به سرطان مبارزه می کند.
چیکا دانشمندی دانا اما تازه کار است. او واکسنی کشف کرده است که با ویروس ها مقابله می کند.شرکت سعی دارد نتایج تحقیقات او را بدزدد و به نفع خود استفاده کند.

دانلود Fist of Rage: 2D Battle Platformer 1.4 بازی مشت خشمگینانه اندروید
با دشمنان بجنگید و به آنها تیر اندازی کنید.با مشتی خشمگینانه رهبر دشمنان را نابود کنید و آنها را شکست دهید.