Tom Clancy’s ShadowBreak – PvP Sniper Shooter

گروه تیر اندازی خود را رهبری کنید و با بازیکنان واقعی بجنگید!با استراتژی منحصر به فرد خود گروه بسازید و دشمنان خود را شکست دهید.
چندین حمله ی هماهنگ شده توسط نیرو های دشمن زندگی را مختل کرده اند. پس از این حملات، دشمنان به سرعت همه جا را به تصرف خود درآوردند و دولت مستقلی برای خودشان تشکیل داده اند.

دانلود Tom Clancy's ShadowBreak 1.3.4 بازی تیر اندازی چند نفره در خفا اندروید

در روز های آتی ,نیروهای”سایه ی ملت”برای باز پس گیری این مناطق جنگ زده اعزام شدند.
تیر اندازی واقعی
در جنگ های چند نفره با بازیکنان سراسر دنیا شرکت کنید
زمانیکه نیرو های خود را برای جنگ با دشمن میفرستید به آنها نظارت داشته باشید
از تکنیک های خود استفاده کنید هدف گیری کنید و تیر اندازان دشمن را به هلاکت برسانید

دانلود Tom Clancy's ShadowBreak 1.3.4 بازی تیر اندازی چند نفره در خفا اندروید

بازی استراتژیکی
نیروهای نظامی جدید جمع آوری کنید و قدرت آنها را ارتقا دهید
تجهیزات جنگی حرفه ای بکار ببرید
از استراتژی خود استفاده کنید و تیم های مختلف بسازید و دشمن را شکست دهید.