Prison Run and Gun

سبک بازی فرار از زندان مدرن می باشد.طی حوادث اخیر در زندانی دولتی جیک توانسته است اسلحه گرم بدست آورد و این بهترین زمان برای فرار کردن زندانی هاست_شما یکی از آنها هستید.
از مهارت ها و سلاح های خود برای گذراندن ۳۰ مرحله ای که بین شما و آزادی قرار دارد استفاده کنید!

دانلود Prison Run and Gun 1.1.1  بازی فرار از زندان اندروید
این برنامه از کنترل کننده های بلوتوثی پشتیبانی می کند