Strawberry Shortcake BerryRush

توت فرنگی و دوستانش می خواهند به سرعت کیک بپزند اما به کمک احتیاج دارند! در دنیای خارق العاده این بازی بدوید و بپرید.در این بازی میوه های خوشمزه و مختلفی خواهید دید.آماده سرگرمی شوید.
اکنون زمان تزئین کیک است.کیک خودتان را تزئین کنید و از آن عکس بگیرید و برای دوستانتان بفرستید.

استیکر های زیبا جمع کنید و کتاب استیکر خود را پر کنید!