Concise Oxford Thesaurus

با این برنامه به راحتی معادل دقیق اصطلاحات را میابید, چه در حال نوشتن نامه، تهیه گزارش، نوشتن مقاله و یا حل جدول کلمات متقاطع هستید. بیش از ۳۰۰۰۰۰کلمه ی جایگزین برای واژگان روزمره و لغات غیر معمول با برچسب زبانی غیر رسمی، گویشی، ادبی و فنی در این برنامه وجود دارد.از ویژگی دیگر این برنامه می توان به هزارن عبارت و مثالی اشاره کرد که به شما کمک می کنند به راحتی معنای دقیق اصطلاحات را بیابید.در این برنامه مخالف برخی کلمات نیز مقابل آنها نوشته شده است.

دانلود Concise Oxford Thesaurus 9.0.269 برنامه دیکشنری اصطلاحات آکسفورد برای اندروید