braveland battles: Magic Heroes

عصای هفت پادشاه توسط خائنان از اتاق دزدیده شده است. پادشاهان بهترین قهرمانان را مامور کرده اند تا یادگار پادشاهی آنها را به آنها برگردانند و برای کسی که اینکار را انجام دهد پاداش تعیین کرده اند. شما باید به یک ماجراجویی خطرناک بروید.از مهارت ها و قدرت های جادویی خود استفاده کنید.جنگ را رهبری کنید و دیگر بازیکنان را شکست دهید.شما باید به بهترین جنگنده ها بپیوندید.

دانلود braveland battles: Magic Heroes 1.16.4 بازی جنگ های شجاعانه:قهرمانان جادویی اندروید
کمانداران، راهبان، شوالیه ها و…بازی شما از یک شهر کوچک آغاز می شود اما به قسمت های جالبی خواهید رسید.

 

دانلود braveland battles: Magic Heroes 1.16.4 بازی جنگ های شجاعانه:قهرمانان جادویی اندروید