Ms. PAC-MAN by Namco

این بازی یکی از محبوب ترین بازی های ویدئویی آمریکایی است!
به ملکه ی این بازی دوباره جان دهید! خانم PAC-MAN را با سه حالت مختلف کنترل کنید! با کشیدن دست روی صفحه ی گوشی جهت حرکت را از میان مارپیچ ها مشخص کنید.همه نقاط را بخورید و به مرحله بعدی بروید. امتیاز بالا کسب کنید و به مراحل بالا ارتقا یابید! با هر ۱۰۰۰۰امتیاز یک جان اضافی دریافت کنید.
زمانیکه تمام جان های خود را از دست بدهید بازی تمام خواهد شد

دانلود Ms. PAC-MAN by Namco 2.5.0  بازی خانم پک من اندروید