Feed the Koi fish Kids Game
این بازی برای همه سنین است. در این بازی ماهی نمیگیرید، شما باید مراقب تغذیه ماهی ها باشید، بنابراین این بازی به کودکان مراقبت از حیوانات را آموزش می دهد.
وظیفه فرزند شما این است که با یک استراتژی خاص طوری در حوضچه پر از ماهی غذا بریزد که همه ماهی ها به یک اندازه غذا بخورند.ماهی هایی را که هنوز گرسنه هستند پیدا کنید. به یاد داشته باشید که تمام ماهی ها باید به طور یکسان غذا بخورند تا سالم و قوی باشند.

دانلود Feed the Koi fish Kids Game 2.0 بازی به بچه ماهی غذا دهید اندروید