Hidden Expedition: The Eternal Emperor

آرامگاه اولین امپراتور چین پیدا شده است، اما پیدا کردن محل دقیق دفن امپراطور آغاز ماجراجویی شما است.در آن مکان تله های خطرناکی کار گذاشته شده است که باعث میشود همکاران شما نتوانند از اسرار پنهان آگاه شوند.وظیفه شما این است که از این تله ها بدون هیچگونه آسیبی عبور کنید. افسانه ها میگویند قدرت پنهانی در آنجا وجود دارد، و به نظر می رسد کسی در تلاش است تا به این قدرت برای اهداف شیطانی خود برسد.

دانلود Hidden Expedition: The Eternal Emperor Full 1.0 بازی ماجراجویی امپراطوری ابدی اندروید + دیتا

• در زیر زمین یک راز برای صدها سال پنهان مانده است
امپراتور چین می خواهد فرزندان و نوادگان خود را به قدرت برساند، و او برای تحقق این رویایش هر کاری می کند.

• آیا شما می توانید جلوی این خاسته ی او را بگیرید؟
با این خائن در سرزمین اشیاء پنهان بجنگید

• چین امروزی را از شیطان دیرینه اش نجات دهید
با حل پازل های دشوارو فریب دهنده وانجام بازی های کوچک از فاجعه ای بزرگ جلوگیری کنید

• ماجراجویی خود را در فصل بعدی این بازی کامل کنید
از راز و رمز های بی نهایت و اشیاء متنوع این بازی لذت ببرید

• هزاران اشیاء پنهان پیدا کنید و پازل های کوچک را حل کنید!
• نسخه کامل این بازی را دریافت کنید تا به پاداش های اضافی این بازی دسترسی پیدا کنید