Dirt Trackin Sprint Cars

در این بازی بسیار رقابتی در حالت چند نفره بازی کنید,با دوستان خود مسابقه دهید، و با رقبای خود در سراسر دنیا رقابت کنید.
حالت ماموریتی: در یک مسیر طولانی و طاقت فرسا از ایالت متحده به استرالیا مسابقه دهید.این مسیر را طی چند مسابقه مختلف بگذرانید و با گذراندن هر مرحله به مرحله دیگر بروید.به راحتی برنده مسابقه شوید و امتیاز بگیرید.

دانلود Dirt Trackin Sprint Cars 3.4.0 بازی ماشین های سرعتی کثیف اندروید + دیتا

راه خود را انتخاب کنید:از قسمت فلش ,شیب ,را انتخاب کنید یا با استفاده از فرمان مسیر خود را انتخاب کنید
حالت های روز / شب / غروب را انتخاب کنید، زمان و روز مسابقه خود را انتخاب کنید!
زمان کثیف شدن است! ماشین شما مانند یک ماشین واقعی هنگام مسابقه گلی و کثیف خواهد شد!
در این بازی مسابقه دهید,XPجمع کنید و رکورد بزنید و با تکمیل ماموریت ها پاداش دریافت کنید.