Dungeon Tails

شما باید با آغاز سفری خطرناک به غاری پر از هیولا و تله , پادشاه لیزارد را نجات دهید .هیولاها سعی میکنند جلوی شما را از رفتن به داخل سیاه چال بگیرند و نگذارند شما طلاها را به غنیمت ببرید.در مسیر خود موجودات خیالی زیادی مزاحم شما می شوند.تجهیزات و قهرمانان خود را ارتقا دهید ,سلاح های بهتر خریداری کنید و در انتهای سیاه چال, دشمن اصلی خود را نابود کنید.

سبک بازی آسان است اما سخت در آن حرفه ای میشوید.تصاویر خیره کننده و گرافیک بالای این بازی ساعت ها شما را سرگرم میکند.مراحل مختلف این سیاه چال را پشت سر بگذارید و لذت ببرید!
چه کسی آماده بازی است؟چه کسی جراتش را دارد؟