SpeedyBowl

بازی بولینگ ساده است.

 


نکات بازی:
نکته ۱٫از سرعت دهنده ها استفاده کنید.زمانیکه سرعت دهنده فعال است میتوانید تمام موانع را بزنید.
نکته۲.قدرت خود را ذخیره کنید,میتوانید با گرفتن توپ های انرژی یا زدن پین ها قدرت خود را تجدید کنید.تنها زمانی میتوانید از سرعت دهنده استفاده کنید که کاملا انرژی داشته باشید!
نکته ۳٫از موانع مختلف استفاده کنید.هر مرحله مانع منحصر به فرد خود را دارد.به عنوان مثال:مرحله ۲ , پد پرتابی دارد که شما به راحتی میتوانید از آن استفاده کنید.
نکته ۴٫برای زدن موانع کمی زودتر توپ پرت کنید زیرا وزن توپ از قدرت شما میکاهد و موجب میشود توپ به خوبی حرکت نکند.
نکته ۵.پس از زدن ضربه سعی کنید تا میتوانید به پین ها ضربه بزنید.توپ سرعتی از قوانین اصلی بازی بولینگ پیروی می کند.امتیاز اضافی برای دو ضربه محاسبه می شود.
آماده اید تا به یکی از طرفداران واقعی این بازی تبدیل شوید؟در صفحه فیس بوک ما رای دهید.از بازی لذت ببرید!