Dragon Battle Supersonic Warriors

این بازی دقیقا پس از اینکه گوهان خانه اژدها را نابود کرد شروع شده است.شما در این بازی بعنوان ابر سوسیان آبی گکو بازی خواهید کرد که پس از مرگش تصمیم گرفت دیگر به زمین بازنگردد.بعدها برای مانگای اصلی طی ۱۲ مرحله بعنوان گوهان بازی خواهید کرد.قسمت مهم این بازی جنگ نهایی علیه جیرن و لئون بیرس است.
سبک بازی اکشن و مبارزه ای میباشد.

دانلود Dragon Battle: Supersonic Warriors 1.0.3 بازی جنگ ستارگان اندروید
این بازی رایگان را دانلود کنید و از آن لذت ببرید!