Gunship Craft: War Helicopter Flying & Shooting
زمان این است که تبدیل به یک نیروی مسلح شوید و در جنگ جهانی دشمن خود را شکست دهید.
پرواز میکنی یا نه؟بجنگ جنگاور!
همه جا آرام است …اما آرامش قبل از طوفان است! نیروی دشمن در حال آماده شدن برای جنگ هستند. راهی برای متوقف ساختن آنها وجود دارد.میتوانید در شب حملات هوایی انجام دهید و طی روز به ساخت هلیکوپتر جنگی ,سلاح و قهرمان بپردازید و تبدیل به یک فرمانده نظامی شوید!شما در این بازی تنها به یک گروه نظامی فرماندهی نمی کنید!شما باید نیروهای خود را طوری آموزش دهید که در صورت انهدام هلیکوپتر آماده سوار شدن به تانک باشند!

دانلود Gunship Craft: War Helicopter Flying & Shooting 1.3 بازی هلیکوپتر تیرانداز جنگی اندروید