(Archer hid the body 3 (shadow archer

این بازی یکی از بازی های محبوی کره می باشد.

دانلود Archer hid the body 3 (shadow archer) 1.0.80 بازی سایه کماندار اندروید
((معرفی بازی))

■ جلوه های پرتاب تیر و قوس زیبای کمان!
■ کماندارشکست ناپذیر با تجهیزات مختلف!
کمان،تیر و…
یک سیستم شکست ناپذیر بسازید!

■ تبدیل به قوی ترین کماندار شوید و در حالت بازی چند نفره خود را به چالش بکشید!
برای نبرد واقعی چند نفره آماده شوید.
با تقویت تجهیزات خود، می توانید در جنگ چند نفره قوی تر شوید و دشمن را شکست دهید