HD Video Projector Simulator

شما میتوانید با این برنامه شگفت انگیز و سرگرم کننده ,فیلم های HD و با کیفیت را با گوشی خود نمایش دهید. این برنامه شبیه ساز یک پروژکتور است.
به تماشای فیلمی بنشینید که با گوشی خود بر روی دیوار نمایش میدهید!
این پروژکتور فقط یک شبیه ساز سرگرم کننده است و راهی نیست تا بتوانیم با گوشی خود یک پروژکتور واقعی داشته باشیم!

دانلود HD Video Projector Simulator 1.3 برنامه شبیه ساز پروژکتور اندروید