Rainbow Wings

پازل های این بازی را حل کنید و به طبقات جدید برسید.دوستان جدید پیدا کنید و با آنها پرواز کنید.
سبک بازی ماجراجویی و جذاب است.
این بازی ماموریت های رزمی هیجان انگیز دارد.
زمین پر از گربه های گرسنه است پس تا میتوانید با دوستتان پرواز کنید.با همسایگان طبقه های مختلف دوست شوید,آنها از سرزمین های افسانه ای و زمان های ماقبل تاریخ آمده اند.

دانلود Rainbow Wings 1.0.3 – بازی پازل بال های رنگین کمانی اندروید + مود

از تقویت کننده ها برای ازبین بردن موانع استفاده کنید.به ماهیگیری بروید و از بچه پرنده ها محافظت کنید و….
این بازی را دانلود کنید و تا ابر نهم پرواز کنید!