Wasabi Waiter

از استعدادها و مهارت های خود استفاده کنید.نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کنید. شما بهترین فرصت شغلی را پیدا خواهید کرد و کارفرمایان به دنبال استعداد های درخشان شما خواهند بود.

دانلود Wasabi Waiter 1.21.13 بازی گارسون واسابی اندروید


این بازی با اطلاعات اصلی در مورد استعداد ها و مهارت های شما طراحی شده است بطوریکه هزاران نقطه قوت شما را پیدا میکند و باعث رشد و شکوفایی آنها می شود.

دانلود Wasabi Waiter 1.21.13 بازی گارسون واسابی اندروید