Slime Drop!!

این بازی درباره ی سنگی است که درون قطره ی چسبناک قرار داردو درون رودخانه افتاده است.
سنگ میتواند به جلو کشیده شود, آن را در یک جهت مشخص آزاد کنید.

دانلود slime drop!! 1.3 بازی قطره چسبناک اندروید دانلود slime drop!! 1.3 بازی قطره چسبناک اندروید

این اولین انتشار بازی است.
اگر مشکلی دارید، لطفا با ما در ارتباط باشی