Jungle Attack Shooting

تیراندازی در جنگل یک بازی اندروید رایگان است.شما باید دراین بازی زیبا, سرگرم کننده و اعتیاد آور به عنکبوت های جنگل تیر اندازی کنید. اگر تا به حال شکارچی بوده اید، یا تیراندازی کرده اید، این بازی ذهن شما را آرام خواهد کرد.

دانلود Jungle Attack Shooting 1.6  بازی تیر اندازی در جنگل اندروید
در محیط زیست، اطراف کوه ها,جنگل ها و بوته زارهایی وجود دارد.در اطراف جنگل عنکبوت هایی برای شکار خانه دارند.شما شکارچی این عنکبوت ها هستید.میتوانید اطراف بگردید,هدف گیری و شلیک کنید.اگر تیر شما خطا رود,عنکبوت ها به سمت شما می آیند و ممکن است شما شکار آنها شوید.همه عنکبوت های خطرناک را بکشید.عجله کنید و زمان را از دست ندهید!

دانلود Jungle Attack Shooting 1.6  بازی تیر اندازی در جنگل اندروید