Steampunk Syndicate 2 Pro Version

این بازی دفاعی بالغ بر یک میلیون دانلود جهانی داشته است!سطوح مختلف این بازی, تجربه جدیدی از برج های دفاعی را برای شما به ارمغان می آورد.
این بازی ویژگی های فوق العاده زیادی دارد:شخصیت های بی نظیر,بالن ها,اسلحه های نیرومند و برج های بلند با جزئیات بالا مانند برج های ساحلی,بالن های فوق العاده بزرگ,معبد ها,میدان های آتش گرفته,خرابه ها و قلمرو پادشاه.

 

در این بازی با هجوم عظیم دشمن رو به رو خواهید شد.برج های دفاعی بسازید و آنها را تقویت کنید.