Carrot EVO – Merge & Match Puzzle Game

به جالب ترین بازی ماجراجویی پازل خوش آمدید!
نوبت بازی پازل جورکردنی ۳تایی هویج است!
سه یا چند هویج باهم جور کنید تا تبدیل به یک هویج بزرگتر شوند. استعداد خود را در جور کردن هویج ها و تبدیل کردنشان به هویج های بزرگتر نشان دهید و امتیاز کسب کنید.این بازی فوق العاده اعتیاد آور و جذاب می باشد.