Bugs Empire

بازی”امپراتوری حشره ها”شما را به دنیای میکروسکوپی زندگی حشره ها میبرد.
حشرات میان خودشان قوانین وحشیانه برای بقا دارند!بااین وجود همبستگی خاصی میان آنها موج میزند.

دانلود Bugs Empire 1.3.12  بازی امپراتوری حشره ها  اندروید
بازی “امپراتوری حشره ها”، در سرتاسر جهان:هنگ کنگ، ماکائو، تایوان، تایلند، آلمان، لهستان و دیگر نقاط جهان، بیش از ۲۰ میلیون طرفدار دارد.

دانلود Bugs Empire 1.3.12  بازی امپراتوری حشره ها  اندروید
این بازی برای شما تجربه یک بازی پر هیجان را به ارمغان می آورد.