Ind Vs Eng 2017

بازی کریکت را در هند و انگلیس تجربه کنید.
انتخاب کنید که میخواهید درکدام طرف بازی کنید و با تیم حریف در دو حالت متفاوت بازی کنید. برای بدست آوردن پاداش با دوستانتان رقابت کنید یادر حالت مسابقه دوستانه شرکت کنید.

دانلود Ind Vs Eng 2.0.5 بازی هند در مقابل انگلیس بازی کریکت اندروید

 

حریف خود را شکست دهید و با ضربه ی حرفه ای خود امتیاز بالا کسب کنید!
این برنامه میتواند پیشرفت بازی را در کارت حافظه خارجی دستگاه ذخیره کند

 

دانلود Ind Vs Eng 2.0.5 بازی هند در مقابل انگلیس بازی کریکت اندروید