بازی پازل دوستان مومین با شخصیت های مختلف وارد بازار شد!
روش بازی:
عروسک ها را از این طرف به آن طرف حرکت دهید و۳ عروسک یا بیشتر را باهم جور کنید
این بازی بسیار جذاب است,امتحانش کنید!
در مدت زمان محدود عروسک ها را از این طرف به آن طرف جا بجا کنید و ۳عروسک یا بیشتر را به هم مرتبط کنید و امتیاز بگیرید!سعی کنید امتیاز بالا کسب کنید واز بازی لذت ببرید!