Isla Rica

به این جزیره زیبا خوش آمدید در حال حاضر شما در این جزیره تنها هستید ، اما با وجود شما به بهترین مجمع الجزایر تبدیل خواهد شد.فرمانروای این جزیره شوید,مزرعه و ساختمان بسازید و برای خود منابع جمع آوری کنید.حکمرانی کنید و امتیاز جمع کنید!کسی که بیشترین امتیاز را جمع کند برنده خواهد شد.

دانلود Isla Rica 1.2.1 بازی جزیره ریکا اندروید
این بازی یکی از محبوبترین بازی های پورتوریکو به شمار میرود.
شما میتوانید این بازی راچند نفره با دوستان و رقبای خود انجام دهید.

دانلود Isla Rica 1.2.1 بازی جزیره ریکا اندروید