Doom Strike

آیا شما کسی خواهید بود که تمدن انسانی را نجات میدهد؟
جنگ هسته ای تمدن انسانی را نابود کرده است.آیا میتوانید از این وضعیت جنون آور نجات پیدا کنید؟آیا میتوانید فناوری از دست رفته و تمدن انسانی را احیا کنید؟ آیا میتوانید فناوری شهرهای بزرگ مانند نیویورک و پکن را احیا کنید یا اینکه یک قدرت نظامی مستقل بسازید؟

دانلود Doom Strike 1.9.1 بازی سرنوشت حمله اندروید

دشمنانتان را در این بازی شکست دهید.قلمرو خود را توسعه دهید و دنیا را از نو بسازید!برای موفقیت در این بازی نیاز به یک استراتژی منحصر به فرد دارید پس درست فکر کنید و پیروز این دنیای بی رحم باشید!

دانلود Doom Strike 1.9.1 بازی سرنوشت حمله اندروید