God of Block : Brick Breaker

آجر ها را بشکن!شما میتوانید از رعد و برق برای شکستن آجر ها در زوایای مختلف استفاده کنید.
*ویژگی ها:
نیازی به کنترل پیچیده نیست.فقط از یک دست برای انفجار آجرهای دشمن استفاده کنید.
*شخصیت های متنوع:
زئوس، هرکول و دیگر شخصیت های جذاب اساطیر را امتحان کنید
*پس زمینه قابل تغییر
پس زمینه با جلوه های مختلف عوض می شوند

روش بازی:
یک شخصیت انتخاب کنید!هر شخصیت سلاح های بخصوص خود را دارد
صفحه را لمس کنید , بکشید و رعد و برق ایجاد کنید و آجر بشکنید
تمام آجر های دشمن را بشکنید و تعداد آن را به صفر برسانید
هر بار زمان تمام شود آجر های بیشتری پایین میریزد
اسلحه ها و بمب های خود را ارتقا دهید تا سریعتر امتیاز کسب کنید
با شکستن آجرهایی که علامت$دارند و همچنین نابود کردن همه آجر ها پول بدست آوردید
زمانیکه آجر ها به خط پایان برسند شما شکست میخورید