Kingdom of Fairies
بازی سلطنت افسونگران بازی استراتژیکی است که شخصیت های افسانه ای مشهور در آن بازی میکنند و در آن میتوانید قلمرو خود را بسازید و به آن حکمرانی کنید!اگر طرفدار واقعی بازی چند نفره آنلاین هستید قسمت ساخت و ساز,حمله ناگهانی و نبرد رئیسان را امتحان کنید.


استراتژی خود را برای غلبه به بازیکن های مختلف استفاده کنید!این بازی استراتژیکی را دانلود کنید و عضوی از میلیون ها بازیکن این بازی شوید.