Tasty Blue
در بازی آبی خوشمزه,شما بعنوان یک ماهی قرمز کوچک گرسنه بازی میکنید.بعد از اینکه حسابی غذا جمع کردید به اقیانوس فرار میکنید و هرچه جمع کردید میخورید.هرچه بیشتر بخورید بزرگتر میشوید.

دانلود Tasty Blue 1.3.2.0 بازی آبی خوشمزه اندروید

علاوه بر ماهی قرمز میتوانید بعنوان یک دلفین گرسنه یا یک کوسه بازی کنید.دلفین پر کار این بازی برای یافتن غذا مجبور به پریدن از حلقه های آتش میباشد.او برای فرار از اسارت و انتقام از مربی خود باید غذاهای درون آکواریوم را بخورد.کوسه آخرین شخصیت طراحی شده توسط دانشمندان میباشد که برای حفظ اقیانوس ساخته شده است.او از تکنولوژی نانو خود برای برگرداندن همه چیز به حالت اول استفاده میکند.این کوسه میتواندتا حد غیر قابل توصیفی بزرگ شود!