Hidden Objects Investigation Enigma

کار آگاه خصوصی ما به کمک شما نیاز داریم!
این معما برای سال ها حل نشده باقی مانده است.وارد این بازی شوید و اشیاءپنهان را بیابید و تحقیقات خود را آغاز کنید.سعی کنید این معمای گیج کننده وپررمز و راز را حل کنید.اگر عاشق راز و معما و تحقیقات هستید بازی پیدا کردن اشیاء پنهان را امتحان کنید.برای حل این معما مانند یک کار آگاه واقعی صحنه های جرم را بررسی کنید.این بازی کاملا رایگان را دانلود کنید و تحقیقات خود را آغاز کنید.

دانلود Hidden Objects Investigation Enigma 1.0.3 بازی اشیاء پنهان را پیدا کن اندروید