Beetlejuice – Bad as Can

در نقش پیتل جویس بازی کنید.این بازی ماجراجویی الهام گرفته شده از بازی super marioمیباشداما تفاوت هایی دارد.
در ۷ دنیای دیوانه کننده که بالغ بر ۵۰ مرحله دارند بگردید و راز ها را کشف کنید و…
آیا میتوانید cow boboشرور را شکست دهید؟


اگر میخواهید cow boboشرور را شکست دهید باید از ۸ قدرت دیوانه کننده زیر عاقلانه استفاده کنید.
-StrongBeet
– ArmyBeet
– BunnyBeet
– OgreBeet
– BeetSkywalker
– BigHeadBeet
– TrumpBeet
– MiniMeBeet
اکتشاف کنید, با رئیس ها بجنگید,راز های مخفی را کشف کنید و بشریت را نجات دهید