Shoot Your Nightmare: Space Isolation

 

شما در سیاره۳۹۷ هستید و از خواب بیدار می شوید.سال ۲۲۹۹است.و شما نمیدانید که کجا هستید یا چه کسی هستید

همه چیز پوچ به نظر میرسد.به نظر میرسد هیچ کس اینجا نیست. شما تنهایید…

اما به زودیه زود متوجه میشوید که چنین چیزی حقیقت ندارد

کابوس خود را بکشید:جداسازی فضایی برای شما بهترین وحشت تخیلی را به ارمغان می آورد.

 

 

دانلود Shoot Your Nightmare: Space Isolation 1.0بازی کابوس خود را بکشید اندروید + مود