Dead Reckoning: Snowbird’s Creek
این بازی را به صورت رایگان تجربه کنید و با یک بار پرداخت ماجرجویی را تکمیل کنید.
شهر کوچک Snowbird’s Creek یک مکان معدنی و پراز منابع طلا بوده است.اما اکنون یک پروژه راه آهن جدید شهروندان را تقسیم کرده است.این پروژه برای جامعه تفاوت بین زندگی و مرگ باشد.اما در این بازی کسانی هستند که می خواهند این پروژه شکست بخورد.بزرگان راه آهن که مسئول اجرای این پروژه ها بودند به قتل رسیدند و مظنونان زیادی وجود دارد که امکان دارد آنها قاتل باشند.

دانلود Dead Reckoning: Snowbird's Creek (Full) 1.0.1 بازی مرگ خاموش اندروید
این قتل با انگیزه دستیابی به طلاها بوده است. چه کسی بیشترین سود را با ایجاد خرابکاری دراین پروژه کسب می کند؟
چه کسی واقعا SETH SAVAGE را کشته است؟در شهری که پر ازصحنه هایی از اشیا پنهان است به جست وجو بپردازید.
تمام مدارک یافته شده را بر روی بوررد شواهد قرار دهید. از تمام ابزارهای تجاری خود برای حل پازل های پیچیده و مینی بازی ها استفاده کنید.
در بخش جایزه بازی یک پرونده دیگر را مورد بررسی قرار دهید.به کشف و افشاگری رازهای پنهان بپردازید و از مجموعه های انحصاری نسخه Collector لذت ببرید.
هزاران شی ء پنهان را پیدا کنید و پازل ها و بازی های کوچک بسیاری را انجام دهید.
نسخه Collector فوق العاده را برای دسترسی به تمام پاداش های شگفت انگیز و گیم پلی اضافی فعال سازید