Time Crash
در مسیر خود برای تجربه منحصر به فرد پارکور با تمام قدرت خود بدوید،بپرید،از زیپلاین استفاده کنید،بر روی دیوار راه بروید و از روی هر چیزی در مسیر خود بپرید.
در این بازی سه بعدی است که شما به عنوان یک دونده اول شخص و به عنوان یک عامل قدرتمند بازی می کنید.هدف شما ساده است:به دشمن اجازه ندهید وقت را بکشد.

دانلود Time Crash 1.1.2 بازی سقوط زمان  اندروید
زمان در حال اتمام است.نجات شهر بر عهده شما است.
برای افزایش سرعت خود قدرت زمان را فعال سازید و با شکستن کوانتوم ها سرعت خود را بسیار بیشتر کنید.
برای مبارزه با دشمنان خود که قصد متوقف ساختن شما را دارند آماده شوید.در یک حالت داستانی منحصر به فرد که با صحنه های متحرک است شهر را نجات دهید.هر روز سطح های جدید و منحصر به فردی را بازی کنید و دوستان خود را در کسب امتیازی بالاتر از امتیاز خود در حالت بی پایان بازی به چالش بکشید.

دانلود Time Crash 1.1.2 بازی سقوط زمان  اندروید