Noblemen: 1896
سال ۱۸۹۶ است، و جنگ آغاز شده است.نیروهای امنیتی توسط نیروهای سواره نظام تقلیل یافته اند.تیم Gatling Gun شما شلیک می کند و تمام گروه های دشمن را مانند گندم نابود می سازد.هواپیماهای بدون سرنشین شما را قبل از شلیک آتش از منطقه مطمئن می سازد .

دانلود Noblemen 1896 v1.04.10 بازی نجیب زادگان:1896 اندروید


شما یک نجیب زاده هستید و پیروزی ارتش شما به شما بستگی دارد.

 

دانلود Noblemen 1896 v1.04.10 بازی نجیب زادگان:1896 اندروید