Ancient Battle: Rome
این بازی با طراحی خود از جنگ های باستانی به شما فرصتی می دهد تا در بازی های مبارزه و نبرد تجربه منحصر به فردی کسب کنید.از لژیونرهای رومی،فیل ها،منجنیق،سواره نظام های سبک و سنگین،کمانداران و بسیاری موارد دیگر استفاده کنید و در یک جنگ کلاسیک شرکت کنید.
نسخه جدید اندروید مبارزات قابل خرید مانند حمله بریتانیا با مرگ ملکه Boudicca در مبارزات Verulamum و روم با قتل رومی ها در Teutoburger Waldرا شامل می شود.

 

دانلود Ancient Battle: Rome 1.0 بازی جنگ های باستانی:رم اندروید