Stodden
آیا می توانید تصمیم گیری سریعی داشته باشید؟پس در این بازی فوق العاده و دیدنی Stodden مهارت های خود را تست کنید.این بازی یک بازی اعتیاد آور آرکید است که شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد.
توپ را به سمت هدف هدایت کنید و از موانع موجود در مسیر اجتناب کنید.
حالت های مختلف بازی را امتحان کنید.
دستاوردهای مختلف خود را فعال و اجرا کنید.
فراموش نکنید باید منتظر وقت مناسب باشید تا بتوانید توپ را به درستی به سمت هدف پرتاب کنید

دانلود Stodden 2.2 بازی آرکید استودن اندروید