Sleepwalker-toyworld
این بازی یک بازی پازلی جدید با گرافیک های فانتزی است که ذهن شما را تحریک می کند.
این بازی شما را غرق در یک رویای عمیق می کند و شما نمی توانید در حالی که خواب هستید از رویای خود بیرون بیایید و تا زمانی که به دیوار برسید از حرکت باز نمی ایستید زیرا شما در خواب راه می روید.
از میان راه های مختلفی که برای فرار وجود دارد شما باید بهترین راه را انتخاب کنید.شما باید بتوانید از رویای خود فرار کنید.
برای فرار از در باید از امکانات و بلوکه های موجود استفاده کنید.
ازهمه شما که این بازی را انتخاب کرده اید تشکر می کنیم

 

دانلود Sleepwalker-toyworld 2.8 بازی راه رفتن در خواب-دنیای اسباب بازی اندروید + مود