PUZZLE BOBBLE JOURNEY
در این بازی ترفندهای مختلف و نیز آموزش لازم را کسب کنید.
بازی پازلی تیراندازی حباب هم اکنون در اختیار شما قرار گرفته است.

نحوه بازی:
حباب ها را شلیک کنید و ۳ حباب هم رنگ و یا بیشتر را با هم تطبیق دهید.
دوره ی آموزشی بازی با تکمیل هدف ها حذف خواهد شد.
هنگامی که شما با پرتاب یک حباب دسته ای از حباب ها را می ترکانید و یا با پرتاب حباب به سمت دیوار حباب ها را می ترکانید به شما امتیاز اعطا می شود.
زمانی که شما حباب ها را به صورت متوالی و با موفقیت می ترکانید COMBO اتفاق می افتد.
با گرفتن امتیاز هدف خود در هر دوره STARS TREASURE BOX را به دست آورید و آن را فعال سازید.

 

 

دانلود PUZZLE BOBBLE JOURNEY 1.0.1 بازی پازلی تیر اندازی حباب اندروید + مود + مگامود