تغییر صدا با DroidVox - Voice Changer v1.5.0

 

با برنامه DroidVox – Voice Changer ساعتها سرگرم شوید. شما استفاده از این برنامه می توانید تغییرات جالبی بر روی صداهای ضبط شده بدهید و در نهایت آن را به اشتراک بگذارید. برنامه داری بیش از ۲۴ سبک تغییر صدا می باشد.

 

تغییر صدا با DroidVox - Voice Changer v1.5.0