Wave to Unlock and Lock
این نرم افزار Xiaomi Redmi 3S را پشتیبانی نمی کند.
این نرم افزار با استفاده از سنسورهای مجاورت عملکرد قفل و باز کردن صفحه را با حرکت دادن دست خود و بدون نیاز به کلیک بر روی صفحه انجام می دهد و بدین ترتیب از دکمه خاموش و روشن دستگاه شما محافظت می کند.
توجه:
این نرم افزار با استفاده از Device Administrator به شما اجازه می دهد که صفحه خود را با استفاده از حسگر های مجاورت و با حرکت دست خود قفل کنید.
اگرمیخواهید که بتوانید قفل صفحه را باز کنید ، لطفا تنظیمات را باز کنید و عملکرد “Fix Unlock” را مجددا فعال کنید.
هنگامی که این نرم افزار کار نمی کند ممکن است سرویس های این برنامه توسط یک سیستم متوقف شده باشد و یا به وسیله یک برنامه قوی پاک شده باشد.لطفا قدرت دستگاه خود را چک کنید زیرا که اگر دستگاه شما از قدرت کافی برخوردار نباشد این برنامه فعال نخواهد شدو عملکرد درستی نخواهد داشت.
برای پایدار ماندن برنامه در دستگاه های Xiaomi شما باید به توصیه های زیر توجه کنید:
برنامه را باز کنید.
عملکردهای اخیر را باز کنید.
وقتی آیکون wave lockبا آیکون قفل خود ظاهر می شود، آیکون قفل موج را درگ کنید وآن را رها سازید .