BalanCity
آیا شهر شما بعد از آزمون تعادل باقی خواهد ماند؟خودتان ببینید.
این بازی یک بازی شهرسازی و تعادلی است.شما باید با ساخت بلندترین برج ها و آسمان خراش ها در شهر و بر روی یک پلت فرم تعادلی شهروندان را خوشحال کنید. شما می توانید اقامت گاه ها، دفاتر، نیروگاه ها، ایستگاه های قطار، فرودگاه ها و غیره را بسازید.شما می توانید در حالت های مختلف این بازی شرکت کنید.
ساخت رایگان:در زمین های ماسه ای که تنها محدودیت شما گرانش زمین است.

دانلود BalanCity 0.13.00 بازی پازلی ساخت شهر اندروید
شرایط مختلف:شما باید بر اساس شهرهایی در زندگی واقعی وجود دارند به گونه ای به ساختمان سازی و ساخت آسمان خراش های مختلف بپردازید که در هنگام نابودی و فروریختن شهر با مشکلی مواجه نشوند.

 

دانلود BalanCity 0.13.00 بازی پازلی ساخت شهر اندروید