Ice Lakes
این بازی یک بازی ماهیگیری است که با رویکرد ماهیگیری در فصل زمستان ارائه شده است.
گرافیک های خیره کننده،فیزیک واقع گرایانه،سیستم رفتاری ماهی ها،قدرت انتخاب از میان ابزارهای مختلف ماهیگیری، حالت های مختلف بازی در نقاط مختلف جهان، تغییر فصل، زمان های مختلف روز و شرایط آب و هوایی که رفتار ماهی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد این بازی را به صورت یک ماهیگری حرفه ای شبیه سازی کرده است.

دانلود Ice Lakes v1724 بازی ماهیگیری در دریاچه یخی اندروید