Redungeon
دیوار مقابل من شروع به لرزیدن کرد و به سمت من پرتاب شد…من مرده ام!
من آخرین نفس خود را در حالی که داخل یک لجن زار فرو می روم میکشم…من مرده ام!
مثل همیشه یک بار دیگر تلاش می کنم.آیا کسی هست که به من کمک کند یا همه قصد دارند به من آسیب برسانند.
به دنیای سیاه چال وارد شوید.

اطلاعات مهم:
این بازی دارای تبلیغات شخص ثالث می باشد که با یک بار خرید این نرم افزار حذف خواهد شد.
این بازی حاوی سکه هایی است که می تواند به طور رایگان در بازی جمع آوری شده و یا با پول واقعی خریداری شود