Frontier Wars
برای یک سفر حماسی و برای دفاع از امپراطوری خود در مقابل اورک ها،ترول ها و جادوگران بدجنس و نیز دیگر دشمنان آماده شوید و در این مبارزات از ارتش خود و نیز نیروهای جادویی تحت فرمان خود استفاده کنید.
بارانی از آتش را به سمت دشمنان خود بفرستید،نیروهای خود را فرماندهی کنید و جنگجوهای مختلفی را استخدام کنید و برای نجات امپراطوری درمقابل نیروهای تاریکی با هیولاهای قبیله ی افسانه ای مقابله کنید.

دانلود Frontier Wars 1.8  بازی استراتژیجنگ های مرزی اندروید + مود