Counter Assault – Online FPS
دنیا در معرض حمله قرار گرفته و علاوه بر انسان ها،زامبی ها نیز در دسته دشمنان ما هستند.شما فردی هستید که انتخاب شده اید تا با نابودی هرچه بیشتر موجودات و انسان های که در دشمنی با ماهستند قلمرو خود را حفظ کنید و و دوباره آزادی را به آن باز گردانید.
میدان جنگ شما را برای انجام ماموریت ها و وظایف سخت فرا می خواند.اسلحه و تفنگ های خود را بردارید و در این بازی مبارزه ای آنلاین چند نفره شرکت کنید.
احساس هیجان را در یک بازی مدرن تیراندازی و برای انجام یک ضد حمله در مقابل دشمنان خود تجربه کنید و از مهارت های تیر اندازی خود در این بازی تیراندازی اول شخص استفاده کنید تا بتوانید با دشمنان خود یعنی انسان ها و زامبی ها مبارزه کنید.
این بازی تنها به قدرت گلوله ها نیاز ندارد بلکه به عملکرد و نیز مهارت های تاکتیکی شما نیز نیاز دارد.

دانلود Counter Assault – Online FPS 1.0 بازی ضد حمله-بازی آنلاین اندروید + مود